Teller GS Certificaten

De GroeneStroomCertificaten (GSC) teller, dicht bij de schakelkast geplaatst, registreert alle energie die wordt opgewekt door de installatie, of het gaat over eigen behoeften of over stroom dat naar het netwerk verstuurd wordt. 
Deze teller laat U toe om op een "gecertificeerde" manier uw juiste productie naar de bevoegde instanties te sturen, die dan de juiste hoeveelheid GSCen kunnen toewijzen. (Het gaat om CWAPE in Wallonië, VREG in Vlaanderen en SIBELGA in Brussel).

De waarde van de groenestroomcertificaten en het uitwisselingssysteem zijn specifiek voor elke regio.

Bijvoorbeeld, in Wallonië werden de certificaten begin 2011 uitgewisseld voor  een waarde van ongeveer 80-85 euro. 
Een Waalse GSC kan niet worden uitgewisseld in Brussel en een Brusselse GSC kan niet uitgewisseld worden in Vlaanderen, bijvoorbeeld.

Het terugbetalingsplan werd in Vlaanderen drastisch aangepast over de jaren, met een duidelijke afname en zelfs afschaffing van het aantal GSC per jaar.

Bijvoorbeeld, de waarde begin 2011 bedroeg 330 EUR (per 1000 kWh productie). Op 1/7/2011 was een GSC nog 310 EUR waard. Vandaag (2017) zijn er geen certificaten meer voor nieuwe installaties.