Wist u dat...

Er is asbest in alle woningen ouder dan 30 jaar !

7/02/2017

Volgens ruwe schattingen is in België momenteel nog 3,7 miljoen ton asbest 'in omloop'. 

Het grootste deel daarvan zit verwerkt in asbestcement waaruit golfplaten, dakleien en allerhande buizen zijn vervaardigd. Bij huizen en gebouwen ouder dan dertig jaar kan je vrijwel zeker zijn dat ze asbest bevatten. De jaren '60 en '70 van de vorige eeuw waren de gloriejaren van het brandwerende en isolerende goedje: toen was België immers wereldwijd nummer één inzake asbestverbruik.