Green-Team Nieuws

11/11/2016: Belastingsaftrek dakisolatie (30%) verdwijnt in 2017 ...

11/11/2016

ZOwel in Vlaanderen als in Brussel. Wees er nog snel bij !
Goede dakdekkers zijn volgeboekt voor 2016, maar u kunt nog genieten van de belastingsvermindering in 2017 ...

Bron: http://www.energiesparen.be/nieuws/belastingvermindering_verdwijnt 

In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. Ongeïsoleerde daken moeten dan ook dringend aangepakt worden. Om die boodschap kracht bij te zetten, verlaagt de Vlaamse regering de steun voor dakisolatie. Nu bestaan er nog 2 ondersteuningsvormen: een premie voor dakisolatie via uw netbeheerder en een belastingvermindering van 30%. Deze laatste verdwijnt in 2017, zowel in Vlaanderen als in Brussel.

Er komt nog wel een overgangsregeling.
Onder de volgende voorwaarden kan u nog genieten van de belastingsvermindering in 2017:

- Bestelling plaatsen in 2016 en

- Voorschot storten in 2016 en

- Eindfactuur betalen ten laatste 31 december 2017

Wie een voorschot betaalt in 2016 en de eindfactuur in 2017, kan het voorschot inbrengen voor aanslagjaar 2017, op voorwaarde dat het voorschot effectief door de aannemer werd verkregen én de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van het indienen van de aangifte. Is dit niet het geval? Dan mag u het voorschotfactuur niet opnemen in uw aangifte voor aanslagjaar 2017, maar kunt u, wanneer de werken zijn uitgevoerd en u de eindfactuur hebt ontvangen, een rechtzetting vragen van uw belastingaangifte voor aanslagjaar 2017 (dit moet wel gebeuren binnen de bezwaartermijnen). De eindfactuur die u betaald hebt in 2017 kan u inbrengen voor aanslagjaar 2018.

Opgelet: de minimale R-waarde voor alle dakisolatiewerken betaald vanaf 2017 bedraagt minstens 4,5 m2K/W