Green-Team Nieuws

01/04/2015: Herinvoering van de premies in WALLONIË

1/03/2015 Bij de aanvang van BATIBOUW 2015 werden de nieuwe premies in het Waals Gewest aangekondigd.

Het gaat om energie- en renovatiepremies. Het systeem is vereenvoudigd, maar eveneens verminderd voor bepaalde werken. Het is sterk gebonden aan uw inkomsten. Zie de categorieën en multiplicatiefactoren op deze site bij "Premies-Regionaal" en bij "Downloads (FR)".
Green-Team verheugt zich van dit nieuws, maar betreurt in het bijzonder de vermindering op gebied van dakisolatie en muur/gevelisolatie, maar eveneens het verdwijnen van de premies voro natuurlijke isolatie.
Opgepast, deze premies zouden op 1/4/2015 in voege moeten treden, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de bevoegde instanties.