Green-Team Nieuws

10/02/2015: Afbouw energiepremies in 2016

7/02/2015 In 2016 wordt een aanvang genomen met het afbouwen van de energiepremies (Bron: www.energiesparen.be)Voor ingrijpende renovaties (met aanvraag tot stedebouwkundige vergunning) legt de Vlaamse Overheid nieuwe EPB-eisen op sinds 1/1/2015 (EnergiePrestatie en Binnenklimaat): bv. E-peil van E90, maximale U-waarden voor voor nageïsoleerde constructiedelen, ventilatie-eisen enz...
Hiervoor kan je een energielening aanvragen bij een lokale entiteit van max. 10.000 €, terug te betalen binnen 5 jaar en aan minimale intresten. U vindt deze lokale entiteieten in de meeste vlaamse gemeenten.
Maak dus gebruik van deze lening en van de energiepremies in 2015, want in 2016 worden deze afgebouwd.